упътвам

гл. - напътвам, насочвам, отправям, водя, направлявам, ориентирам, повеждам, оправям, ръководя, наставлявам, съветвам, напътствувам, давам съвет, поучавам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • упътвам се — гл. запътвам се, насочвам се …   Български синонимен речник

  • водя — гл. развеждам, карам, разкарвам, съпровождам, закарвам, докарвам, довеждам, изкарвам, извеждам, отвеждам, завеждам гл. напътвам, направлявам, насочвам, упътвам, повеждам, предвождам, управлявам, ръководя, ориентирам гл. въвеждам гл. ескортирам гл …   Български синонимен речник

  • давам сведения — словосъч. осведомявам, пояснявам, осветлявам, информирам, посвещавам, споделям, уведомявам, предупреждавам словосъч. ориентирам, упътвам, съобщавам, известявам, държа в течение …   Български синонимен речник

  • закрачвам — гл. тръгвам, поемам, забързвам, крача, потеглям, запътвам се, насочвам се, отправям се, упътвам се, заминавам …   Български синонимен речник

  • запътвам се — гл. отправям се, насочвам се, упътвам се, тръгвам, отивам, потеглям, заминавам, поемам, поемам пътя, закрачвам, напътвам се, направлявам се …   Български синонимен речник

  • направлявам — гл. насочвам, напътвам, водя, ръководя, ориентирам, упътвам, соча пътя, дирижирам гл. съветвам, командувам, управлявам гл. карам гл. уреждам, слагам ред в, контролирам …   Български синонимен речник

  • напътвам — гл. упътвам, насочвам, оправям, направлявам, ориентирам, водя, ръководя гл. наставлявам, съветвам, поучавам, дирижирам, инструктирам, напътствувам гл. владея, господар съм, държа във властта си, контролирам, служа си с, управлявам …   Български синонимен речник

  • напътствувам — гл. напътвам, упътвам, насочвам, оправям, направлявам, ориентирам, водя, ръководя гл. наставлявам, съветвам, поучавам, дирижирам, инструктирам …   Български синонимен речник

  • насочвам — гл. отправям, устремявам, давам насока, обръщам към, направлявам, тласкам, бутам, напътвам, упътвам, дирижирам, адресирам, ориентирам гл. обръщам, навеждам гл. определям, обуславям, ръководя, давам насока на гл. прицелвам се, премервам се гл.… …   Български синонимен речник

  • наставлявам — гл. напътвам, упътвам, уча, поучавам, съветвам, ръководя, давам съвет, чета лекция гл. обучавам, подготвям …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.